דיקלה הורדת שירים ישירה
דיקלה

Dikla was born and raised in a traditional family in Be'er Sheva . Her work is influenced by Arabic music she heard her ...

Dikla was born and raised in a traditional family in Be'er Sheva . Her work is influenced by Arabic music she heard her father's house, especially from Umm Kulthum , albums combine Oriental music with pop music. First album, "Love, Music" was released in 2000 and was elected by the Yediot Aharonot one of the five best...

אין תוצאות נסה למצוא קובץ לפי כותרת שיר או אמן