החלונות הגבוהים הורדת שירים ישירה
החלונות הגבוהים

"The High Windows" (Hebrew: החלונות הגבוהים, HaHalonot HaGvohim) was an Israeli band, founded by Arik Einstein, Shmulik ...

"The High Windows" (Hebrew: החלונות הגבוהים, HaHalonot HaGvohim) was an Israeli band, founded by Arik Einstein, Shmulik Kraus and Josey Katz. The band was active during the sixties, released one album (self-titled) and a few more songs. The original name of the band was "The Windows" as a tribute to "The Doors", but in...