Lorde - Ribs (Ryan Hemsworth Remix) שירים להורדה ישירה

Lorde - Ribs (Ryan Hemsworth Remix)

שם של שיר: Lorde - Ribs (Ryan Hemsworth Remix)

מילים של שיר:
להורדה ישירה שירים אבל בקרוב אנחנו נעשה את זה, ואז אחרי יכול להוסיף התיאור שלך

Lorde - Ribs (Ryan Hemsworth Remix)